Khi nào quay đầu xe sẽ bị phạt?

Pháp luật - Ngày đăng : 15:06, 28/09/2023

Theo quy định của pháp Luật Giao thông đường bộ hiện hành, trường hợp nào quay đầu xe sẽ bị xử phạt là câu hỏi nhiều bạn đọc quan tâm.

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tùy vào loại phương tiện điều khiển và từng trường hợp cụ thể mà hành vi quay đầu xe sai quy định sẽ bị xử phạt như sau:

1. Điều khiển ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

- Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư sẽ bị phạt tiền từ 400 – 600 nghìn đồng, theo điểm i khoản 2 điều 5.

- Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, ngầm, gầm cầu vượt (trừ trường hợp tổ chức giao thông tại những khu vực này có bố trí nơi quay đầu xe) sẽ bị phạt tiền từ 400 – 600 nghìn đồng, theo điểm k khoản 2 điều 5.

- Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; quay đầu xe tại nơi đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển báo "Cấm quay đầu xe" sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo điểm k khoản 3 điều 5.

- Quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo khoản 6 điều 47.

- Quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng, theo điểm đ khoản 4 điều 5. Căn cứ điểm b khoản 11 điều 5, ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ một tháng đến 3 tháng.

- Quay đầu xe trong hầm đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng, theo điểm i khoản 4 điều 5. Căn cứ điểm b khoản 11 điều 5, ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Người điều khiển không chấp hành biển báo, cố tình quay đầu xe sẽ bị xử phạt hành chính. (Ảnh: Minh họa)

Người điều khiển không chấp hành biển báo, cố tình quay đầu xe sẽ bị xử phạt hành chính. (Ảnh: Minh họa)

- Quay đầu xe trên đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, theo điểm b khoản 6 điều 5. Căn cứ điểm c khoản 11 điều 5, ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

- Quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng, theo điểm a khoản 7 điều 5. Căn cứ điểm c khoản 11 điều 5, ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

2. Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

- Quay đầu xe tại nơi không được quay đầu xe sẽ bị phạt tiền từ 100 – 200 nghìn đồng, theo điểm p khoản 1 điều 6.

- Quay đầu xe trong hầm đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo điểm d khoản 4 điều 6.

- Quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng, theo điểm b khoản 7 điều 6. Căn cứ điểm c khoản 10 điều 6, ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

3. Điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng

- Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, ngầm, gầm cầu vượt (trừ trường hợp tổ chức giao thông tại những khu vực này có bố trí nơi quay đầu xe) sẽ bị phạt tiền từ 200 – 400 nghìn đồng, theo điểm a khoản 2 điều 7.

- Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; quay đầu xe tại nơi đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển báo "Cấm quay đầu xe" sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo điểm g khoản 4 điều 7.

- Quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng, theo khoản 6 điều 47.

Quay đầu xe trong hầm đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Quay đầu xe trong hầm đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng.

- Quay đầu xe trong hầm đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng, theo điểm a khoản 5 điều 7. Căn cứ điểm a khoản 10 điều 7, ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 1 - 3 tháng

- Quay đầu xe trên đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng, theo điểm a khoản 6 điều 7. Căn cứ điểm b khoản 10 điều 7, ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 2 - 4 tháng.

- Quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, theo điểm a khoản 7 điều 7. Căn cứ điểm b khoản 10 điều 7, ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 2 - 4 tháng.

CHÂU THƯ