10 hồ chứa thủy lợi lớn nhất Việt Nam

Infographics - Ngày đăng : 11:29, 10/09/2023

10 hồ Thủy lợi lớn nhất nước ta đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp, phòng chống lũ lụt, gắn với sinh kế của hàng triệu người dân trong vùng…
10 hồ chứa thủy lợi lớn nhất Việt Nam - 1

Nguyễn Hải