Khai trừ Đảng Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hòa Bình

Nhịp sống - Ngày đăng : 07:24, 06/09/2023

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình cùng 2 thuộc cấp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, mua khống hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Ngày 6/9, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình cho biết, đã tiến hành kỳ họp tháng 8, quyết định khai trừ Đảng đối với 3 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình; đồng thời kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Chi bộ trung tâm nhiệm kỳ 2022-2025.

Khai trừ Đảng Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hòa Bình - 1

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình (bìa trái) cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố vì gây thiệt hại ngân sách nhà nước 104 triệu đồng (Ảnh: Công an TP Hòa Bình).

Theo kết quả kiểm tra, Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý đối với cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên của chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối chiếu với các quy định của Đảng, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh nhiệm kỳ 2022-2025.

Ông Bùi Tú Cao - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình cùng 2 thuộc cấp là ông Phạm Trọng Toản và bà Trần Thị Huê đã vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên; vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Bùi Tú Cao, ông Phạm Trọng Toản và bà Trần Thị Huê.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cá nhân trên.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6 đến tháng 12/2022, thực hiện các chương trình tuyên truyền, cổ động cho SEA Game 31, 3 bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm trái công vụ, mua khống 9 hóa đơn, sau đó hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán rút tiền ngân sách, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước với số tiền 104 triệu đồng.

Số tiền khống thu được, các bị can chia nhau và chia cho một số cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình.

Thái Bá