Xuất khẩu rau quả 8 tháng năm 2023 tiếp tục 'bùng nổ', tăng 57,5%

Kinh doanh - Ngày đăng : 08:03, 03/09/2023

Xuất khẩu nhóm hàng rau quả 8 tháng năm 2023 đạt 3,45 tỷ USD, vượt kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả năm 2022 (3,16 tỷ USD) và tăng 57,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Chú thích ảnh