Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Nhịp sống - Ngày đăng : 16:14, 24/08/2023

Đại tá Vũ Đức Hanh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, theo quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Đức Hanh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng - 1

Đại tá Vũ Hữu Hanh được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng (Ảnh: VGP).

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng được thành lập theo Quyết định số 1198 (năm 2017) của Thủ tướng, trên cơ sở nâng cấp từ Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.

Đây cũng là đơn vị đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; là lực lượng quan trọng trong tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng.

Những nhiệm vụ này góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc cả trên đất liền, trên không, trên biển và không gian mạng.

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Bộ Tư lệnh đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tác chiến thông tin; phối hợp, đấu tranh, vô hiệu hóa hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc, bịa đặt có nội dung xấu, độc.

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng cũng đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng hệ thống tích hợp tác chiến thông tin, hỗ trợ giải pháp đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đồng thời triển khai đồng bộ, đẩy mạnh các phương án trinh sát, phòng thủ, tấn công mạng, bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin quan trọng...

Hoài Thu