Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Iran

Tin đối ngoại - Ngày đăng : 09:14, 10/08/2023

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran, chiều 9/8 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Tehran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Iran - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam và Cơ quan xúc tiến thương mại Iran (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Iran - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam và Cơ quan xúc tiến thương mại Iran (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Iran - 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về kiểm dịch thực vật giữa Cục Bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam và Cục kiểm dịch thực vật Bộ Nông nghiệp Iran (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Iran - 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về kiểm dịch thực vật giữa Cục Bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam và Cục kiểm dịch thực vật Bộ Nông nghiệp Iran (Ảnh: Doãn tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Iran - 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về kiểm dịch thực vật giữa Cục Bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam và Cục kiểm dịch thực vật Bộ Nông nghiệp Iran (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Iran - 6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Iran (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Iran - 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Tối cao và Bộ Tư pháp Iran (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Iran - 8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Iran (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Iran - 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Thể thao và Thanh niên Iran (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).