Quý 3/2023 hoàn tất vụ việc liên quan đến vi phạm của Tập đoàn FLC, Công ty AIC

Xã hội - Ngày đăng : 17:18, 23/07/2023

Quý 3 năm nay, hoàn tất dứt điểm vụ việc liên quan đến vi phạm của Tập đoàn FLC và Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC”, đây là thông tin được lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng cuối năm.

Theo đó, 6 tháng từ nay đến cuối năm toàn Ngành Kiểm tra Đảng tập trung hoàn thiện, tham mưu ban hành: Quy định xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong công tác thanh tra, kiểm toán. Hoàn thiện các đề án: Quy trình kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý…

Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội.

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, liên quan đến vi phạm của Tập đoàn FLC, Công ty AIC.

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón thông tin: “Hiện nay có 87 đoàn kiểm tra. Đối với Trung ương kiểm tra 8 đoàn lớn còn giao cho Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra của các nơi kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến FLC, AIC. Đến giờ này xong 1 đơn vị là Thanh Hóa. Còn 7 đơn vị cố gắng dứt điểm trong Quý 3, hoàn tất AIC, FLC của các tỉnh. Các tỉnh thì không khoán trắng cho các tỉnh thực hiện mà giao cho các đồng chí là Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm phụ trách tham gia cùng để giải quyết. Làm như vậy để cho có sự đồng bộ vì không khéo thì nơi này xử lý như này nơi khác xử lý khác sẽ không phù hợp./."