Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ

Nhịp sống - Ngày đăng : 10:16, 18/07/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ. Hội đồng này hướng tới mục tiêu đổi mới cơ chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững.

Sáng 18/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ được tổ chức tại TPHCM. Sự kiện diễn ra ít ngày sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và ban hành quy chế hoạt động của hội đồng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ (Ảnh: T.N.).

Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ được thành lập nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Hội đồng thực hiện chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ.

Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ có Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng, Phó Chủ tịch thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ còn lại là bộ trưởng các bộ Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.

Các ủy viên hội đồng sẽ gồm Thứ trưởng và tương đương của các bộ, cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ, hội đồng sẽ điều phối theo các phương thức lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; đầu tư phát triển; xây dựng các cơ chế, chính sách; giải quyết các vấn đề liên kết vùng; lên kế hoạch điều phối liên kết vùng; cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin vùng.

Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ họp thường kỳ một lần mỗi năm, họp đột xuất khi cần thiết. Địa điểm, phương thức họp do Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng quyết định.

Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng mời các Bí thư tỉnh ủy, Thành ủy vùng Đông Nam Bộ tham gia các cuộc họp này. Định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm, Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ báo cáo Thủ tướng kết quả hoạt động trong năm.

Q.Huy