Hà Nội: Thanh tra Chính phủ công khai hàng loạt vi phạm đất đai ở Hoài Đức

Nhịp sống - Ngày đăng : 22:30, 11/07/2023

Chiều 11/7, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ký thông báo kết luận thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội tổ chức rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại trong việc kéo dài thời gian lập, thẩm định phê duyệt Quy hoạch phân khu S2 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.

Hà Nội chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân theo quy định đối với tập thể, cá nhân do thực hiện chưa đúng quy định pháp luật, để xảy ra một số thiếu sót, tồn tại trong việc chậm quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân; không kịp thời đề nghị UBND TP Hà Nội điều chỉnh lại diện tích đất đã được giao cho phù hợp với diện tích bàn giao mốc giới.

Hà Nội: Thanh tra Chính phủ công khai hàng loạt vi phạm đất đai ở Hoài Đức - 1

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch, huyện Hoài Đức (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Bên cạnh đó phải kiểm điểm việc chưa tích cực thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm tra, xem xét, tính toán trình Thủ tướng quyết định xử lý trên 89 tỷ đồng do việc áp dụng chi phí rủi ro bất động sản và chi phí bảo dưỡng hạ tầng không đúng trong xác định tiền sử dụng đất của dự án.

Hà Nội phối hợp với Công ty Vietracimex rà soát, xác định số tiền trên 20,3 tỷ đồng mà Vietracimex đã chi trả, hỗ trợ di chuyển mộ chí cho đối tượng bị thu hồi đất thực hiện dự án, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Cơ quan thanh tra yêu cầu Hà Nội chỉ đạo Vietracimex nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng và nhà ở của dự án mà không lưu giữ hồ sơ, bản vẽ, bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; ký hợp đồng chuyển nhượng đất, nhà cho 16 khách hàng khi dự án chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng….

Đối với việc đấu giá khu đất Trũng Trên - Đìa Các, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội rà soát việc phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện tổ chức đấu giá đất các khu có diện tích trên 5.000m2 và giá trị trên 30 tỷ đồng để đảm bảo đúng quy định. Kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện, không để xảy ra tình trạng chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về nguyên tắc, trình tự tiến hành đấu giá.

Hà Nội chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức kiểm điểm trách nhiệm trong quá trình tổ chức đấu giá đã để xảy ra sai sót, thiếu chặt chẽ, tham mưu và trình phương án đấu giá sai quy định.

Kiểm điểm trách nhiệm đơn vị làm công tác thẩm định phương án đấu giá (Phòng Tài nguyên và Môi trường) thiếu chặt chẽ trong công tác thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch đấu giá, trong đó phê duyệt quy chế đấu giá theo phương thức trả giá lên nhưng cho phép bỏ phiếu 1 vòng, trái nguyên tắc trả giá lên.

"Xử lý vi phạm đối với đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty cổ phần đấu giá và thương mại Việt Nam do không tuân thủ nguyên tắc trong đấu giá, ban hành quy chế đấu giá và thực hiện phiên đấu giá không đúng quy định", kết luận yêu cầu.

Đối với việc đấu giá khu đất Cổ Bồng, Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức kiểm điểm và sớm khắc phục những tồn tại, thiếu sót về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá và việc để lại không đấu giá 4 lô đất.

Hà Nội: Thanh tra Chính phủ công khai hàng loạt vi phạm đất đai ở Hoài Đức - 2

Trụ sở UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội (Ảnh: Hoài Sơn).

Giao công an điều trahành vi của lãnh đạo UBND xã Di Trạch

Căn cứ các quyết định thu hồi đất dịch vụ và nhu cầu giao đất dịch vụ ở xã Di Trạch, Thanh tra Chính phủ phát hiện diện tích đất dịch vụ mà UBND huyện Hoài Đức đã thu hồi vượt nhu cầu trên 8.756m2.

Trong số 1.237 hộ được UBND xã Di Trạch lập danh sách đề nghị và UBND huyện Hoài Đức phê duyệt giao đất dịch vụ có 240 hộ chưa có đủ điều kiện được giao đất dịch vụ với tổng diện tích dự án giao gần 11.000m2.

"Trách nhiệm thuộc UBND huyện Hoài Đức, các phòng, ban tham mưu liên quan và UBND xã Di Trạch", thanh tra kết luận.

Lãnh đạo UBND xã Di Trạch đã xác nhận các giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng đất dịch vụ là trái thẩm quyền, cố ý vi phạm quy định về quản lý đất đai, tạo cơ sở cho việc chuyển nhượng đất dịch vụ khi người dân chưa được giao đất theo quy định.

Những trường hợp đã chuyển nhượng mà không đủ điều kiện được giao đất sẽ dẫn đến hậu quả hiệu hữu gây ra các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp liên quan đến xác nhận của UBND xã.

Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND xã Di Trạch và các Phó chủ tịch xã đã trực tiếp xác nhận các giấy tờ nêu trên.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Hà Nội giao công an điều tra để xử lý theo quy định pháp luật đối với những hành vi của lãnh đạo UBND xã Di Trạch đã xác nhận các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng đất dịch vụ trái thẩm quyền, cố ý vi phạm quy định về quản lý đất đai.

UBND huyện Hoài Đức điểm kiểm trách nhiệm để xử lý đối với các đơn vị, cá nhân liên quan đúng quy định của pháp luật.

Thế Kha