Xử lý nghiêm, công khai cán bộ làm việc chậm trễ, gây phiền hà cho dân

Nhịp sống - Ngày đăng : 14:00, 01/07/2023

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố công khai các cán bộ để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Chính phủ, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Việc rà soát, trình và thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh còn chậm, chưa chú trọng tham vấn lấy ý kiến đối tượng chịu tác động khi ban hành thủ tục hành chính, quy định kinh doanh.

Xử lý nghiêm, công khai cán bộ làm việc chậm trễ, gây phiền hà cho dân - 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (Ảnh: VGP).

Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra liên quan những hạn chế này, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu và đặc biệt còn tình trạng níu kéo, lợi ích cục bộ của ngành, lĩnh vực, thiếu phân cấp, phân quyền.

Đề cập giải pháp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu lựa chọn những quy định, thủ tục hành chính đang là rào cản để tập trung cải cách, trước mắt tập trung ưu tiên các vấn đề cấp bách như cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh, xây dựng, bất động sản, thuế, hải quan, điện…

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngay các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo công khai thông tin về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, hành vi hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quán triệt việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm từ nay đến hết 31/12, nhằm tập trung cắt giảm, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng các quy định, thủ tục hành chính. Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, có định lượng kết quả, sản phẩm cụ thể, trình Thủ tướng trong tháng 7.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan trình Thủ tướng thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, gồm 10-12 thành viên do Phó Thủ tướng làm Tổ trưởng, Bộ trưởng; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó thường trực…

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về cải cách thủ tục hành chính; kỷ cương hành chính và nhận diện các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để cập nhật, công khai theo dõi, đánh giá về thủ tục hành chính nội bộ và thủ tục hành chính 4 cấp chính quyền. Việc này cần hoàn thành trong quý III năm nay.

Hoài Thu