Bảng lương cán bộ, công chức tăng từ 1/7

Nhịp sống - Ngày đăng : 11:38, 29/06/2023

Từ 1/7/2023, nhờ lương cơ sở tăng, lương của cán bộ, công chức sẽ tăng tùy theo ngạch, bậc.

Từ 1/7 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Cụ thể, với công chức loại A3 nhóm 1 có hệ số lương cao nhất 8,00; từ 1/7 mức lương sẽ từ 11,92 triệu đồng lên 14,4 triệu (tăng 2,48 triệu đồng).

Với công chức loại C nhóm 3 có hệ số lương thấp nhất 1,35 thì mức lương sẽ tăng từ 2,0115 triệu đồng lên 2,430 triệu đồng (tăng 418.500 đồng).

Mức lương của cán bộ, công chức được chia theo ngạch bậc gồm A3, A2, A1, A0, B và C tương ứng với mức lương cụ thể như sau:

Ngoài lương, cán bộ, công chức còn được hưởng một số phụ cấp kèm theo tùy mỗi chức danh, lĩnh vực cụ thể như: Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc…