Xả thải trái phép, Công ty gạch Granit bị phạt 350 triệu đồng

Nhịp sống - Ngày đăng : 21:00, 27/06/2023

Do có hành vi xả thải trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp (KCN) Hòa Xá, Công ty CP gạch Granit Nam Định bị xử phạt hành chính 350 triệu đồng.

Ngày 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP gạch Granit Nam Định (KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định) do có hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của KCN. Mức phạt là 350 triệu đồng.

Quyết định yêu cầu Công ty CP gạch Granit Nam Định nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày. Nếu quá thời hạn công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định được ban hành dựa vào nhiều căn cứ, trong đó có biên bản vi phạm hành chính lập ngày 2/6; biên bản ngày 14/6 về việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP gạch Granit Nam Định; văn bản ngày 15/6 của Sở Tư pháp; văn bản ngày 16/6 của Sở TN&MT và theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp ngày 19/6.

Đức Văn