Các mốc thời gian quan trọng thi tốt nghiệp THPT 2023

Infographics - Ngày đăng : 18:10, 26/06/2023

Sau đây là những mốc thời gian quan trọng, thí sinh cần ghi nhớ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Các mốc thời gian quan trọng thi tốt nghiệp THPT 2023 - 1

Các mốc thời gian quan trọng thi tốt nghiệp THPT 2023

THI THI