Quảng Nam xin đổi tên đề án sáp nhập 2 huyện và TP Tam Kỳ

Nhịp sống - Ngày đăng : 17:53, 10/06/2023

UBND tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo Bộ Nội vụ tiến độ thực hiện đề án sáp nhập 2 huyện Phú Ninh và Núi Thành với TP Tam Kỳ.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình công tác năm 2023, tỉnh đã giao Sở Nội vụ xây dựng Đề án sáp nhập 3 đơn vị hành chính, gồm 2 huyện Phú Ninh, Núi Thành và TP Tam Kỳ.

Quảng Nam xin đổi tên đề án sáp nhập 2 huyện và TP Tam Kỳ - 1

Một góc đô thị Tam Kỳ (Ảnh: Công Bính).

Tuy nhiên, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đủ quy mô về diện tích tự nhiên và dân số theo quy định.

Sau khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương này, Quảng Nam mới có căn cứ chỉ đạo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Do đó, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ đối với đề nghị của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung:

"Đề án sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ" thành "Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025". Thời gian trình đề án vào năm 2024.

Vào  tháng  5 vừa  qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất xác định đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023-2025 gồm huyện Nông Sơn và huyện Hiệp Đức .

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu kể từ ngày 15/5, các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức tạm dừng thực hiện các nội dung liên quan về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng và công tác cán bộ cho đến khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành.

Vào năm 2021, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 08 về xây dựng và phát triển đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh trên cơ sở lấy hạt nhân là đô thị tỉnh lỵ Tam Kỳ, mở rộng không gian về phía nam và phía tây.

Được biết, vào tháng 10/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương sáp nhập 2 huyện Núi Thành và Phú Ninh với TP Tam Kỳ thành một đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, nhằm mở rộng không gian đô thị, hướng đến xây dựng thành phố Tam Kỳ thành đô thị văn minh, hiện đại.

Công Bính