Phụ huynh đi hàng chục km đến Văn Miếu cầu may cho con trước kỳ thi lớp 10

Giáo dục - Đời sống trẻ - Ngày đăng : 19:50, 03/06/2023

Trước kỳ thi quan trọng vào lớp 10 công lập Hà Nội với nhiều áp lực, nhiều phụ huynh và học sinh đã tìm đến đền, các chùa để làm lễ cầu may mắn.

Hàng trăm phụ huynh và học sinh đến Văn Miếu làm lễ, cầu may trước kỳ thi vào lớp 10 (Video: Minh Quang).

Minh Quang