Cục Đăng kiểm ra điều kiện để xe được tự động gia hạn kiểm định

Pháp luật - Ngày đăng : 19:20, 03/06/2023

Cục Đăng kiểm lưu ý chính sách tự động gia hạn đăng kiểm sẽ chỉ áp dụng cho ô tô hết hạn đăng kiểm trước ngày 1/7/2024.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo đính chính một số nội dung trong Thông tư vừa ban hành.

Cụ thể, lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết, việc tự động gia hạn đăng kiểm sẽ chỉ áp dụng cho nhóm ô tô gia đình hết hạn đăng kiểm trước ngày 1/7/2024. Phương tiện đáo hạn đăng kiểm từ ngày 1/7/2024 trở đi sẽ không được áp dụng chính sách tự động gia hạn.

Như vậy, sẽ có nhiều trường hợp ô tô gia đình không được tự động gia hạn đăng kiểm do thời điểm hết hạn ghi trên tem đăng kiểm là sau ngày 30/6/2024. Các chủ phương tiện này vẫn phải ra trung tâm đăng kiểm để thực hiện kiểm định theo quy trình

Với việc giới hạn mốc thời gian nêu trên, số lượng ô tô được tự động gia hạn là khoảng 1,4 triệu xe, không đến 1,9 triệu xe như thống kê ban đầu của Cục Đăng kiểm.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định mới ban hành giúp giải tỏa tình trạng ùn tắc phương tiện kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm, đồng thời để các trung tâm kiểm định tập trung nguồn lực phục vụ kiểm định cho các phương tiện kinh doanh vận tải và các phương tiện hết hạn kiểm định nhưng chưa được kiểm định.

Ngọc Tân