Những ai đang rút bảo hiểm xã hội một lần nhiều nhất?

Nhịp sống - Ngày đăng : 19:22, 12/05/2023

Mỗi năm cả nước có hơn 700.000 người rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần và năm sau luôn cao hơn năm trước. Bình quân cứ hơn 1 người tham gia BHXH có 1 người rút. Nhóm lao động dưới 40 tuổi, làm ở khu vực doanh nghiệp đang rút BHXH một lần nhiều nhất.
Những ai đang rút bảo hiểm xã hội một lần nhiều nhất? ảnh 1