Gỡ khó trong xác định giá đất, xử lý đất công xen kẹt diện tích nhỏ

Nhịp sống - Ngày đăng : 13:14, 10/05/2023

Đó là nội dung quan trọng mà Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu ra trong công văn vừa gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản.

đề nghị lãnh đạo các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh.

Gỡ khó trong xác định giá đất, xử lý đất công xen kẹt diện tích nhỏ - 1

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố "đốc thúc" tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản (Ảnh: Phạm Thắng).

Về công tác định giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngày 3/4 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ 20/5).

Khoản 1 Điều 2 của nghị định đã giao UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Hơn nữa, vào tháng 2/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết việc thực hiện Thông tư số 36/2014 và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Đến cuối tháng 3, Bộ này tiếp tục có công văn gửi các địa phương trên cả nước yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.

"Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất", cơ quan này cho hay.

Trong thời gian Thông tư số 36 chưa được sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức xác định giá đất để phê duyệt giá đất cụ thể, kịp thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 10/2023. Thực hiện nghiêm túc các nội dung, hướng dẫn tại công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bảo đảm việc định giá đất theo đúng quy định của pháp luật và không để chậm trễ trong việc xác định giá đất.

Gỡ khó trong xác định giá đất, xử lý đất công xen kẹt diện tích nhỏ - 2

Biệt thự tại khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội bị bỏ hoang nhiều năm (Ảnh: Hà Phong).

Đối với xử lý diện tích đất công xen kẹt nhỏ không thể tách thành dự án độc lập được, ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Trong đó đã sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định số 43/2014, giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập đối với phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

"Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời ban hành quy định cụ thể theo thẩm quyền được giao và quy định của pháp luật, đảm bảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản", Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ.

Thế Kha