Đất Xanh có thêm quý lỗ hơn trăm tỷ đồng

Bất động sản - Ngày đăng : 19:20, 30/04/2023

Công ty địa ốc không chỉ có thêm quý lỗ hơn trăm tỷ đồng mà còn chứng kiến chảy máu nhân sự khi số lượng lao động giảm thêm 1.384 người trong quý đầu năm.

Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) đã công bố báo cáo tài chính quý I với kết quả chưa có nhiều khởi sắc. Doanh thu thuần giảm sâu 79% so với cùng kỳ xuống còn 378 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận gần 268 tỷ đồng, giảm gần 73% so với quý I/2022. Doanh thu từ dịch vụ môi giới chỉ bằng 1/9 cùng kỳ xuống 83 tỷ. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng và khác cũng rơi từ 75 tỷ xuống còn 29 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 18 tỷ, trong khi chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) ghi nhận gần 151 tỷ. Điểm tích cực là chi phí bán hàng giảm 70% xuống 78 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm 46% còn 93 tỷ đồng.

Với những biến động trên, doanh nghiệp địa ốc phía Nam này báo lỗ sau thuế 117 tỷ, trong khi cùng kỳ năm trước lãi lớn 536 tỷ đồng. Đây là quý lỗ tiếp theo sau con số âm 460 tỷ trong quý IV/2022.

Lãnh đạo doanh nghiệp lý giải do doanh thu bất động sản và cổ tức được chia từ công ty con giảm bởi khó khăn chung của ngành, doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ giảm trong khi công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu từ các dự án làm chủ và bán hàng thành công.

dat-xanh-co-them-quy-lo-hon-tram-ty-dong-bat-dong-san-zingnews-vn.png

Do kết quả thua lỗ đã kéo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp về còn hơn 2.200 tỷ đồng, qua đó làm giảm tương ứng vốn chủ sở hữu về mức 14.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang có vay nợ tài chính gần 6.000 tỷ đồng.

Quy mô tổng tài sản nhích nhẹ trong quý đầu năm lên mức gần 30.500 tỷ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho và các khoản phải thu. Lượng tiền và tiền gửi ngân hàng còn 756 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 1.100 tỷ hồi đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, số lượng nhân sự của Đất Xanh tại thời điểm 31/3 chỉ còn ghi nhận 2.389 người, giảm đáng kể so với 3.773 người thời điểm cuối năm 2022 hay 6.433 người vào cuối năm 2021.

Đất Xanh sắp tới sẽ họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua kế hoạch doanh thu thuần đi ngang quanh 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 158 tỷ đồng, giảm 27% so với năm ngoái.

Doanh nghiệp địa ốc còn lên phương án không chia cổ tức năm 2022, chỉ trích các quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển, giữ lại 204 tỷ đồng lợi nhuận.

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Đất Xanh, chia sẻ trong báo cáo thường niên rằng sẽ tập trung tái cấu trúc mô hình hoạt động, kiện toàn bộ máy quản trị, hệ thống phòng ban. Khi bộ máy tinh gọn, nền tảng ổn định, công ty sẽ có những cơ thể khỏe mạnh và là nền tảng để đón nhận các cơ hội mới.