Huyền thoại về 'Con đường Hạnh Phúc' trên cao nguyên đá Hà Giang

Du lịch online - Ngày đăng : 17:36, 29/04/2023

Từ trước những năm 60 của thế kỷ 20, Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - một vùng núi non hùng vĩ bạt ngàn đá núi trải dài qua 4 huyện Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc chỉ có con đường mòn thấm đất và đá. Phía sau cổng trời, hơn 8 vạn đồng bào phải chịu cảnh nghèo đói lạc hậu, sống tách biệt với bên ngoài.

Năm 1959, Đảng, Nhà nước huy động lực lượng thanh niên xung phong mở một con đường dài 184 km từ thị xã Hà Giang lên Đồng Văn qua đỉnh Mã Pì Lèng sang Mèo Vạc, được đặt tên là "Con đường Hạnh Phúc".

Huyen thoai ve Dốc chín khoanh nằm trên Quốc lộ 4C hay "Con đường Hạnh Phúc". Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve Huy hiệu - kỷ vật của các cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Giang tham gia mở "Con đường Hạnh Phúc". Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Giang ôn lại kỷ niệm tham gia mở "Con đường Hạnh Phúc" năm xưa. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Giang ôn lại kỷ niệm tham gia mở "Con đường Hạnh Phúc" năm xưa. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve Quốc lộ 4C - "Con đường Hạnh Phúc" đoạn qua huyện Mèo Vạc. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve "Con đường Hạnh Phúc" đoạn qua Mã Pì Lèng. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve "Con đường Hạnh Phúc" đoạn đi qua Mã Pì Lèng. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve Quốc lộ 4C - "Con đường Hạnh Phúc", đoạn đi qua huyện Mèo Vạc. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve Quốc lộ 4C - "Con đường Hạnh Phúc", đoạn đi qua huyện Mèo Vạc. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve Bên cạnh "Con đường Hạnh Phúc", nhiều cơ quan, đơn vị, nhà dân đã được xây dựng, đem đến diện mạo mới cho người dân sinh sống trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve Dốc Thẩm Mã nằm trên Quốc lộ 4C - "Con đường Hạnh Phúc". Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve Quốc lộ 4C đi qua Phố Cáo, Đồng Văn. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyen thoai ve Quốc lộ 4C - "Con đường Hạnh Phúc", đoạn đi qua huyện Đồng Văn. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Nam Thái

​Nam Thái (TTXVN)