Thủ tướng quyết định gia hạn cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM

Nhịp sống - Ngày đăng : 11:13, 01/04/2023

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định gia hạn thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, kể từ ngày 1/4.

Theo quyết định về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của TPHCM, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đề nghị của Chủ tịch UBND TPHCM tại tờ trình ngày 29/3 cùng các quy định liên quan, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm (QL ATTP) TPHCM.

Thời hạn kéo dài thí điểm là từ ngày 1/4, cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình hoạt động chính thức của Ban này. UBND TPHCM có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Ban QL ATTP TPHCM; phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND TPHCM và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng quyết định gia hạn cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM - 1

Đại diện Ban An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra trái cây ở chợ nông sản Thủ Đức (Ảnh: NT).

Ban QL ATTP TPHCM được thí điểm thành lập tại Quyết định số 2349 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Ban được tiếp tục hoạt động theo Công văn số 11156 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 446 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 7/2022, tại Hội nghị tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban QL ATTP TPHCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban cho biết, mục tiêu xuyên suốt của Ban là làm sao để chống thực phẩm bẩn, xây dựng chuỗi thực phẩm sạch, nâng cao nhận thức của người dân về ATTP. Ban cũng tích cực cải cách hành chính, cải cách công tác cấp phép.

Nhờ sự thống nhất cả 3 chuyên ngành, kết hợp lực lượng của 3 Sở (gồm Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp), những vấn đề liên quan đến ăn uống, ATTP sẽ do Ban tiếp nhận xử lý, người dân TPHCM không còn cảnh không biết nơi nào cấp phép cho mình. Hiện nay, 100% thủ tục về ATTP đã được thực hiện đến cấp độ 3 (chỉ còn phải thanh toán trực tiếp).

Thủ tướng quyết định gia hạn cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM - 2

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bà Phong Lan chia sẻ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Ban QL ATTP cũng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng thời gian qua có nhiều bất cập về thống nhất cơ chế chính sách, mô hình tổ chức, nguồn nhân lực và biên chế, vấn đề xử phạt... Nếu có một cơ chế phù hợp hơn cho cả hiện tại và tương lai, đơn vị sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

Theo bà Phong Lan, ATTP là một nhánh của y tế dự phòng. Đây là cơ hội để Chính phủ nâng cao tầm vóc lĩnh vực này, vì người dân cần phải ăn uống tốt thì mới cơ bản có sức khỏe tốt để phòng bệnh.

"Chính sách có hay đến mấy nhưng khi triển khai bị manh mún, lẻ tẻ thì cũng không giải quyết được triệt để vấn đề. Hiện nay mọi hoạt động của Thanh tra Ban QL ATTP phải qua quyết định của trưởng ban, anh em chưa được "cởi trói" lắm.

Các thời cơ, điều kiện đã chín muồi để mô hình thí điểm thời gian qua được chính thức hóa, bằng cách chuyển Ban QL ATTP thành Sở ATTP" - bà Phong Lan bày tỏ mong muốn.

Hoàng Lê