Bức "Mẹ ru con ngủ" của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá

Dòng chảy - Ngày đăng : 10:53, 08/03/2023

Phiên đấu giá "Danh họa Châu Á - Những tác phẩm nổi bật" vừa được nhà đấu giá Aguttes (Pháp) tiến hành trong ngày 6/3 vừa qua. Sự kiện ghi nhận bức "Mẹ ru con ngủ" của Mai Trung Thứ đạt giá cao.

Phiên đấu giá Danh họa Châu Á - Những tác phẩm nổi bật rao bán 29 bức tranh, trong đó có nhiều tác phẩm được thực hiện bởi các danh họa người Việt (Ảnh: Aguttes):

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 1

Bức "Mẹ ru con ngủ" được danh họa Mai Trung Thứ thực hiện hồi năm 1944 đạt mức giá cao nhất trong phiên đấu giá, ở mức 462.960 euro (tương đương 11,7 tỷ đồng).

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 2

Đứng thứ hai là bức "Thiền" do danh họa Lê Phổ thực hiện hồi năm 1940, đạt mức giá 271.560 euro (tương đương 6,8 tỷ đồng).

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 3

Đứng thứ 3 là bức tranh lụa "Hai chị em" do danh họa Lê Phổ thực hiện. Tác phẩm đạt mức giá 127.400 euro (tương đương 3,2 tỷ đồng).

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 4

Bức tranh sơn mài "Thuyền trong vịnh" được thực hiện tại trường Mỹ thuật Đông Dương trong khoảng thời gian từ năm 1940 - 1950. Nhà đấu giá đưa ra mức giá kỳ vọng cho tác phẩm này nằm trong khoảng từ 80.000 đến 120.000 euro, nhưng không đạt được mức giá này trong quá trình đấu giá, nên tác phẩm được giữ lại.

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 5

Bức "Đón Tết" do danh họa Lương Xuân Nhị thực hiện đạt mức giá 104.000 euro (tương đương 2,6 tỷ đồng).

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 6

Bức "Mừng ngày Quốc khánh ở hồ Hoàn Kiếm" do danh họa Lương Xuân Nhị thực hiện hồi năm 1970 được nhà đấu giá đưa ra mức giá kỳ vọng trong khoảng từ 80.000 đến 120.000 euro, nhưng không đạt được mức giá này trong quá trình đấu giá, nên tác phẩm được giữ lại.

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 7

Bức "Cô gái cầm quạt" được danh họa Mai Trung Thứ thực hiện hồi năm 1957 đạt mức giá 84.500 euro (tương đương 2,1 tỷ đồng).

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 8

Bức "Người mẹ trẻ bên con và chiếc tay nải" được thực hiện bởi danh họa Mai Trung Thứ hồi năm 1952 đạt mức giá 65.000 euro (tương đương 1,6 tỷ đồng).

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 9

Bức "Chiến binh" do danh họa Vũ Cao Đàm thực hiện hồi năm 1973 đạt mức giá 81.900 euro (tương đương 2 tỷ đồng).

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 10

Bức "Chải đầu" do danh họa Mai Trung Thứ thực hiện hồi năm 1958 đạt mức giá 91.000 euro (tương đương 2,3 tỷ đồng).

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 11

Bức "Cô gái bên hoa" do danh họa Mai Trung Thứ thực hiện hồi năm 1954 đạt mức giá 53.300 euro (tương đương 1,3 tỷ đồng).

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 12

Bức "Cô gái bên hoa" do danh họa Lê Phổ thực hiện hồi năm 1977 đạt mức giá 65.000 euro (tương đương 1,6 tỷ đồng).

Bức Mẹ ru con ngủ của Mai Trung Thứ đạt giá cao nhất trong phiên đấu giá - 13

Bức "Hoa" do danh họa Lê Phổ thực hiện hồi năm 1977 đạt mức giá 45.500 euro (tương đương 1,1 tỷ đồng).

Bích Ngọc