Giám đốc Sở bị tố cáo, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo xác minh

Nhịp sống - Ngày đăng : 16:45, 28/02/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh quyết định thành lập đoàn xác minh đối với 8 nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ.

Theo nội dung tố cáo được UBND tỉnh Quảng Ngãi thụ lý, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) có 8 hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh quyết định thành lập đoàn xác minh.

Nội dung tố cáo nêu Giám đốc Sở KH-CN Quảng Ngãi Nguyễn Văn Thành chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ KH-CN ban hành các quyết định về việc giao quyền sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện 36 nhiệm vụ khoa học, công nghệ. Việc này gây lãng phí ngân sách nhà nước khoảng 40 tỷ đồng.

Ông Thành bị tố cáo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 6 dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ trùng lặp nội dung nghiên cứu.

Việc lập một số nội dung đề tài, dự án và nghiệm thu kết quả, lập dự toán, thanh quyết toán đối với 9 dự án, nhiệm vụ đã vi phạm quy định của nhà nước.

Tham mưu mua sắm, đầu tư phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với kinh phí trên 7 tỷ đồng nhưng không đưa vào sử dụng.

Giám đốc Sở KH-CN Quảng Ngãi còn bị tố cáo nhiều vấn đề khác liên quan đến hoạt động thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ tại Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2022.

Giám đốc Sở bị tố cáo, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo xác minh - 1

Dự án trồng rau thủy canh được đầu tư tiền tỷ nhưng nhanh chóng "chết yểu" (Ảnh: Đ.H).

Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh các tồn tại, bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ tại Quảng Ngãi. Theo đó, Sở KH-CN đầu tư phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với kinh phí trên 7 tỷ đồng rồi "đắp chiếu".

Nhiều dự án được đầu tư tiền tỷ như trồng nghệ, trồng rau thủy canh "chết yểu", hàng loạt dự án nghiên cứu có nội dung trùng lặp gây lãng phí ngân sách.

Thống kế sơ bộ, giai đoạn 2017-2021, tỉnh Quảng Ngãi bố trí gần 158 tỷ đồng cho hoạt động khoa học và công nghệ với 85 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh được triển khai.

Qua kiểm tra, giám sát 50 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài. Trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu, lãng phí tài sản, thiết bị khi triển khai.

Quốc Triều