Thanh tra việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển DIC

Nhịp sống - Ngày đăng : 16:05, 28/02/2023

Công bố thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC; thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn vừa chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, đã ban hành quyết định bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2023, trong đó có việc thanh tra chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC.

Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Đức Hương - Phó Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực III (Cục III) làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thanh tra việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển DIC - 1

Ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi công bố thanh tra (Ảnh: T.T).

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch thanh tra được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Đặng Công Huẩn, cuộc thanh tra tại Tổng công ty DIC thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, đoàn thanh tra phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phân công cán bộ hợp lý, tránh làm ảnh hướng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Ông Huẩn yêu cầu đoàn thanh tra làm việc một cách minh bạch, công khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung được phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc, tổ chức hoạt động đoàn thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị các bộ ngành, đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ làm đầu mối, phối hợp làm việc với đoàn thanh tra để đạt hiệu quả.

Trong khi đó, đại diện , Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhất trí với quyết định của Thanh tra Chính phủ; sẵn sàng cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết cho đoàn thanh tra theo đúng quy định.

Thế Kha