Lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy 2023

Infographics - Ngày đăng : 11:46, 26/02/2023

Tới thời điểm này, đa số các trường đại học tổ chức thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023 đã công bố lịch thi.
Lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy 2023 - 1

Nguyễn Liên