Cuốn nhật ký lưu lạc nửa thế kỷ và nỗ lực nửa vòng trái đất tìm chủ nhân

Infographics - Ngày đăng : 09:01, 26/02/2023

Một tháng qua, nhiều cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đã đồng loạt vào cuộc rà soát, xác minh để hỗ trợ cựu binh Mỹ cách nửa vòng trái đất tìm chủ nhân cuốn nhật ký chiến tranh.
Cuốn nhật ký lưu lạc nửa thế kỷ và nỗ lực nửa vòng trái đất tìm chủ nhân - 1

Dương Nguyên