Người dùng Facebook không thể thu hồi tin nhắn trên Messenger

Cuộc sống số - Ngày đăng : 17:15, 03/02/2023

Ngày 3/2, một số người dùng mạng xã hội Facebook cho biết họ không thể sử dụng tính năng thu hồi tin nhắn trên ứng dụng Messenger.

Tính năng thu hồi (unsend/remove) là một trong những tính năng được nhiều người dùng mạng xã hội Facebook yêu cầu và chính thức phát hành vào cuối năm 2018. Theo đó, người dùng có thể thu hồi và xoá đi các tin nhắn trên ứng dụng Messenger trong vòng 10 phút kể từ khi đã gửi.

Tính năng thu hồi tin nhắn trên Facebook Messenger đang bị lỗi?

Để xoá tin nhắn đã gửi, người dùng nhấn giữ vào nội dung tin trên Messenger và bấm 1 trong 2 lựa chọn: “Unsend for everyone” (Thu hồi tin nhắn ở 2 phía) và “Remove for you” (Chỉ xoá ở phía bạn).

Tuy nhiên, theo ghi nhận, đến chiều ngày 3/2 (giờ Việt Nam), nhiều người dùng quốc tế và trong nước cho biết họ không thể thu hồi tin nhắn đã gửi với tính năng “Unsend for everyone” trong khi vẫn có thể xoá tin nhắn với lựa chọn còn lại.

Hiện chưa rõ đây là “bug” trên diện rộng của ứng dụng Facebook Messenger hay mạng xã hội này đã thực sự dừng tính năng thu hồi tin nhắn.

Thế Vinh