Kỳ lân công nghệ 8 tỷ USD từng 'đốt sạch' vốn, không doanh thu

Công nghệ - Ngày đăng : 10:11, 25/01/2023

Dream Sports, công ty sở hữu một trong những nền tảng trò chơi ảo lớn nhất Ấn Độ, trở thành kỳ lân công nghệ được định giá 8 tỷ USD, từng 'đốt sạch' vốn và không có doanh thu.

M.B(Theo CNBC International)