Sẽ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai trước ngày 1/4/2023

Nhịp sống - Ngày đăng : 23:56, 03/01/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai trước ngày 1/4/2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Sẽ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai trước ngày 1/4/2023 - 1

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (Ảnh: Khương Trung).

Các nội dung trọng tâm của dự thảo luật đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường "vạch" rõ theo từng nhóm đối tượng:

-Các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ lấy ý kiến góp ý về: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

-Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác lấy ý kiến vềcác nội dung: Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

-Đối với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến đối với: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

-Với các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến về nội dung: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

Sẽ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai trước ngày 1/4/2023 - 2

Tình trạng tách thửa nhằm mục đích phân lô bán nền diễn ra rầm rộ ở các huyện ven trung tâm Hà Nội (Ảnh: Trần Kháng).

Việc góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có thể trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử); tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; góp ý trực tiếp thông qua website: luatdatdai.monre.gov.vn.

Các đối tượng trên cũng có thể góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1 và kết thúc vào ngày 15/3.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai trước ngày 1/4/2023.

Thế Kha