Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh hoạt động các trung tâm đăng kiểm

Nhịp sống - Ngày đăng : 16:13, 23/12/2022

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vi phạm.

Ngày 23/12, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long ký văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.

Trong văn bản gửi Thanh tra Sở GTVT, phòng Quản lý vận tải, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố, ông Đào Việt Long nêu rõ, qua phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới còn nhiều thiếu sót, tồn tại và vi phạm các nội dung, quy trình kiểm định.

Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Sở yêu cầu các trung tâm đăng kiểm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam về hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Rà soát và thực hiện đầy đủ các công đoạn theo quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Bố trí đầy đủ đăng kiểm viên để thực hiện các công đoạn trong dây chuyền kiểm định theo quy định.

Thực hiện các giải pháp, biện pháp để kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Sở GTVT Hà Nội cũng giao Thanh tra Sở thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vi phạm.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thanh tra Bộ GTVT về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng xe, về kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Giao Phòng Quản lý vận tải chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị của Cục Đăng kiểm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.