Tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông

Du lịch online - Ngày đăng : 15:34, 04/12/2022

Chùa Ba Vàng tổ chức chương trình trực tuyến: "Kỷ niệm 764 năm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông".

Tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông - 1

Đông đảo Phật tử và du khách tham dự lễ

Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh minh, kiệt xuất, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ, được nhân dân tôn xưng là Vua Phật Việt Nam. Khi đất nước bị quân Nguyên Mông - một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ xâm lược, Ngài cùng với Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã khéo léo dùng sức mạnh của tâm, đức, trí trong hội nghị Diên Hồng, đoàn kết toàn dân để dẹp tan quân thù. Chiến thắng ấy còn mãi mãi khắc ghi trong sử vàng dân tộc.

Tưởng nhớ ân đức của đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với đạo Pháp và dân tộc, chùa Ba Vàng long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 764 năm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông. Chương trình tu tập Bát Quan trai giới mùng 8 âm lịch thường kỳ cũng được chuyển sang ngày này.

Chương trình được diễn ra vào ngày hôm nay 11/11 Nhâm Dần (tức 4/12/2022) với các nội dung: Truyền bát quan trai giới, dâng vật phẩm cúng dường Sơ Tổ, đặt bát cúng dường chư Tăng, tọa thiền, thính Pháp, ...

Vào lúc 18h45 sẽ diễn ra Chương trình kỷ niệm sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông: “Hội Diên Hồng kính già thắng giặc - Lòng từ bi chuyết phục muôn dân”.

Các chương trình được phát trực tiếp trên các kênh: Youtube Chua Ba Vang và chuabavang.com

Tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông - 2

Lễ kỷ niệm 764 năm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông được tổ chức trang nghiêm

Tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông - 3

Các chàng trai mang bánh sinh nhật chúc mừng Đức Phật hoàng

Tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông - 4

Các Phật tử kính cẩn đón đoàn dâng hoa cúng lễ

Tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông - 5

Mọi người tưởng nhớ Phật hoàng, vị vua đáng kính của dân tộc. Vì thương dân, yêu nước nên Ngài rất nêu cao đạo đức của bậc minh quân. Vào năm 1304, khi đến kinh đô Thăng Long, Ngài đã tiến hành lễ thọ giới Bồ Tát (bao gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh) cho Vua Trần Anh Tông cùng các vương hầu, quan lại trong triều đình.

Tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông - 6

Các nhà sư làm lễ kỷ niệm 764 năm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông

Một điều xuyên suốt trong tư tưởng trị nước của vua Trần Nhân Tông là Ngài lấy triết lý đạo Phật (pháp tu lục hòa) làm tư tưởng chủ đạo để cố kết lòng người, vun bồi trí đức, cùng nhau xây dựng cuộc sống an lạc, xây dựng đất nước thái bình.

P.V