Hà Nội ủy quyền hơn 600 thủ tục hành chính cho cơ sở

Nhịp sống - Ngày đăng : 10:59, 24/11/2022

Chủ tịch Hà Nội đã phê duyệt phương án ủy quyền đối với 671 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Thời hạn ủy quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày 1/1/2023.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký, ban hành Quyết định số 4610/QĐ-UBND phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND TP.

Hà Nội ủy quyền hơn 600 thủ tục hành chính cho cơ sở - 1

Hà Nội ủy quyền 617 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố, áp dụng từ 1/1/2023 (Ảnh minh họa: Tố Linh).

Quyết định nhằm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND TP về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn.

Kèm theo Quyết định là phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội. Trong đó, nội dung đề xuất ủy quyền gồm có 617 thủ tục hành chính.

Theo đó, nội dung ủy quyền từ UBND thành phố về sở là 162 thủ tục; từ UBND thành phố về UBND cấp huyện là 5 thủ tục; từ Chủ tịch UBND thành phố về sở là 3 thủ tục; từ Chủ tịch UBND thành phố về Chủ tịch UBND huyện là 17 thủ tục.

Bên cạnh đó, nội dung ủy quyền từ sở về trưởng phòng là 222 thủ tục; từ sở về UBND cấp huyện là 82 thủ tục; từ sở về UBND cấp xã là 1 thủ tục; phòng thuộc sở về phòng thuộc UBND cấp huyện là 30 thủ tục.

Ở cấp huyện, nội dung ủy quyền từ UBND về trưởng phòng cấp huyện là 71 thủ tục; từ UBND cấp huyện về cấp xã là 18 thủ tục; từ UBND cấp huyện về Ban Quản lý khu công nghiệp, chế xuất là 4 thủ tục; phòng thuộc UBND cấp huyện về thủ trưởng cơ sở giáo dục là 2 thủ tục.

Như vậy, trong tổng số 1.910 thủ tục hành chính toàn thành phố (ngoài thủ tục hành chính cấp xã (107) và thủ tục hành chính khiếu nại, tố cáo (18) không thực hiện rà soát, tổng số thủ tục hành chính rà soát là 1.785.

Với đề xuất ủy quyền 617 thủ tục hành chính và 91 thủ tục hành chính đã được phân cấp, ủy quyền, thành phố sẽ thực hiện ủy quyền 708 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ khoảng 37% tổng số thủ tục hành chính).

Quyết định nêu rõ, thời hạn ủy quyền thống nhất các quyết định ủy quyền có hiệu lực từ 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Trước khi hết hạn ủy quyền 60 ngày, các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá tính khả thi và tính thực tiễn, tham mưu việc tiếp tục thực hiện ủy quyền hoặc thực hiện phân cấp thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Gia Lâm, nói về cải cách thủ tục hành chính, theo Bí thư Hà Nội, sau hơn một năm chỉ đạo rất quyết liệt thì vừa rồi, thành phố mới làm được, mới thống kê ra toàn thành phố có hơn 1.900 thủ tục hành chính.

"Người ta nói Hà Nội không vội được đâu. Tôi trăn trở câu này. Nghĩa đen cũng có, nghĩa bóng cũng có. Và vừa rồi mới thống kê ra, hơn một năm trời họp lên họp xuống" - Bí thư Đinh Tiến Dũng nói và cho biết, trong hơn 1.900 thủ tục hành chính, bước đầu, thành phố đã quyết định phân cấp, ủy quyền đối với hơn 600 thủ tục hành chính.

Nguyễn Trường