Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 06:26, 14/11/2022

Tối 13/11, CLB Hà Nội chỉ cần 1 điểm nhưng đã thi đấu ấn tượng để giành thắng lợi 2-0 trước Hà Tĩnh, qua đó trở thành chủ nhân chức vô địch V.League mùa giải 2022.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 1.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 2.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 3.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 4.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 5.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 6.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 7.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 8.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 9.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 10.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 11.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 12.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 13.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 14.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 15.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 16.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 17.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 18.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 19.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 20.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 21.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 22.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 23.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 24.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 25.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 26.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 27.
Chùm ảnh trao Cúp VĐ Night Wolf V.League 1-2022 cho CLB Hà Nội - Ảnh 28.