Đại diện Next Media khẳng định 'không nợ tiền VFF và VPF'

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 19:44, 05/11/2022

Đại diện Next Media khẳng định "cho đến thời điểm này, Next Media không nợ tiền VFF và VPF. Thông tin này có thể kiểm chứng trực tiếp với lãnh đạo các bên".
nguyen-trung-kien-ceo-next-media-1666950580202210301433595110580-7789.jpg

Liên quan đến thông tin về việc Next Media đang còn nợ VFF, VPF tiền mua bản quyền năm 2022 với số tiền hơn 7 tỷ đồng, ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc Next Media đã chính thức khẳng định thông tin này là hoàn toàn không chính xác.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, có hai vấn đề cần được làm rõ liên quan đến việc này.

Thứ nhất, hợp đồng giữa Next Media và VFF-VPF, hiện tại vẫn chưa đến thời hạn thanh toán tiền của hợp đồng năm 2022 do hai bên chưa hoàn tất việc nghiệm thu, báo cáo và hoàn tất hoá đơn tài chính, vậy nên hiểu một cách đơn giản, hiện tại vẫn chưa đến thời hạn Next Media phải thanh toán cho VFF, VPF.

Thứ hai, hợp đồng giữa Next Media và VFF, VPF đều có nguyên tắc bảo mật về giá trị hợp đồng, bất cứ bên nào cung cấp thông tin về giá trị hợp đồng ra bên ngoài cho bất kỳ ai đều là sai nguyên tắc và vi phạm hợp đồng đã ký

Ông Nguyễn Trung Kiên tái khẳng định "tính đến thời điểm này, Next Media không hề nợ tiền VFF, VPF, thông tin trước đó là hoàn toàn không đúng sự thật".