Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán dài 3 tuần

Nhịp sống - Ngày đăng : 09:10, 30/10/2022

Đến hiện tại, nhiều trường đại học đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 của sinh viên, trong đó dài nhất là 3 tuần.

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM vừa thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch và lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, sinh viên và học viên toàn trường nghỉ Tết dương lịch 2 ngày (1/1 và 2/1/2023).

Tết Nguyên đán Quý Mão, sinh viên và học viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM được nghỉ 3 tuần từ ngày 16/1/2023 (tức 25/12/2022 âm lịch) đến hết ngày 5/2/2023 (tức 15/1/2023 âm lịch). Ngày 6/2/2023, sinh viên đến trường học tập theo thời khoá biểu sau thời gian nghỉ Tết 3 tuần.

Trường Đại học Gia Định thông báo sinh viên sẽ được nghỉ Tết âm lịch từ 11/1/2023 (tức ngày 20/12/2022 âm lịch) đến hết ngày 30/1/2023 (tức ngày 9/1/2023 âm lịch). Như vậy, sinh viên được nghỉ 20 ngày.

Theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022-2023 của Đại học Ngoại thương (cơ sở 2) ở TP.HCM, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 3 tuần đối với giảng viên và người học: từ thứ Hai ngày 16/1/2023 (tức 25/12/2022 âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 5/2/2023 (tức 15/1/2023 âm lịch).

Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán dài 3 tuần - 1

Nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 3 tuần.

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo từ ngày 9-15/1/2023 (tuần lễ ngay trước Tết) và từ ngày 30/1-5/2/2023 (tuần lễ ngay sau Tết) sẽ thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến để tạo thuận lợi cho sinh viên nghỉ Tết. Như vậy, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ rơi vào giữa hai khoảng thời gian nói trên - tức 2 tuần.

Trong khi đó, tất cả sinh viên các hệ đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Qúy Mão từ ngày 14/1/2023 (tức 23/12/2022 âm lịch), bắt đầu học lại ngày 30/1/2023 (tức 9/1/2023 âm lịch). Như vậy, sinh viên sẽ được nghỉ Tết 15 ngày.

Tại Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở 2) ở TP.HCM, sinh viên sẽ nghỉ Tết âm lịch từ 11/1/2023 (tức 20/12/2022 âm lịch) đến 29/1/2023 (tức 8/1/2023 âm lịch).

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo cho tất cả sinh viên, học viên cao học của trường nghỉ học đón xuân Quý Mão từ ngày 15/1/2023 (tức 24/12/2022 âm lịch) đến hết ngày 5/2/2023 (tức 15/1/2023 âm lịch). Ngày 6/2/2023 sinh viên, học viên cao học toàn trường trở lại học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Đối với lịch thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp và bệnh viện, sinh viên thực hiện theo lịch và kế hoạch chung của cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường.

Theo khung kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện Bưu chính viễn thông, sinh viên Học viện sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần, từ ngày 16/1/2023 (tức 25/12/2022 âm lịch) đến 29/1/2023 (tức 8/1/2023 âm lịch).

Tổ chức Giáo dục FPT thông báo 5 lịch nghỉ lớn trong năm. Trong đó, Tết dương lịch, học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên sẽ được nghỉ trong 2 ngày là 1/1 và 2/1/2023.

Còn kỳ nghỉ Tết âm lịch sẽ diễn ra từ thứ Hai ngày 16/1/2023 (tức ngày 25/12/2022 âm lịch) đến thứ Bảy ngày 28/1/2023 (tức ngày 7/1/2023 âm lịch).

VY VY