INFOGRAPHIC: Quý III/2022, doanh thu bưu chính tăng trưởng 65% so với cùng kì 2021

Infographics - Ngày đăng : 17:01, 26/10/2022

Theo báo cáo quý III của Bộ TTTT, Quý III/2022, thị trường bưu chính ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về doanh thu dịch vụ bưu chính, sản lượng bưu gửi so với cùng kỳ.

Việt Báo (Tổng hợp)