Hành trình lưu lạc của ấn vàng triều Nguyễn - Hoàng đế chi bảo

Dòng chảy - Ngày đăng : 17:09, 23/10/2022

Ấn vàng triều Nguyễn - "Hoàng đế chi bảo" từng được vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 đang được đấu giá tại Pháp, với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.