Những tỉnh thành cấm lợi dụng hội phụ huynh thu các khoản ngoài quy định

Nhịp sống - Ngày đăng : 16:50, 09/10/2022

Cà Mau, Bình Phước, Nam Định và TP.HCM yêu cầu trường học không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Theo đó, Sở GD&ĐT Nam Định đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc cam kết không thu các khoản thu trái quy định, không tùy tiện đặt ra các khoản thu, các loại quỹ trái quy định trong trường học, tiết giảm chi phí hoạt động chưa cấp bách, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục.

Sở nghiêm cấm trường học lợi dụng ban đại diện cha mẹ học sinh dưới hình thức "tự nguyện", thu tiền từ phụ huynh để mua sắm máy móc, trang thiết bị, quà tặng nhà trường và thầy cô giáo.

Các cơ sở giáo dục cũng không được thu nhiều khoản vào cùng một thời điểm. Nhà trường phải thu học phí và các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo tháng (trừ khi cha mẹ học sinh tự nguyện nộp theo học kỳ).

Sở GD&ĐT Nam Định nhấn mạnh cơ sở giáo dục nào thu không đúng quy định sẽ phải trả lại và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cấp quản lý.

Những tỉnh thành cấm lợi dụng hội phụ huynh thu các khoản ngoài quy định - 1

Nhiều địa phương nghiêm cấm trường học lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh thu các khoản ngoài quy định. (Ảnh minh họa: Thạch Thảo)

Ở tỉnh Cà Mau, Sở GD&ĐT yêu cầu trường học phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản thu, quản lý; sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh đúng quy định.

Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau đề nghị các đơn vị trường học trực thuộc tuyệt đối không tự đặt ra hoặc để giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh gợi ý và ép buộc phụ huynh đóng góp các khoản thu trái quy định tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trước thực trạng trên địa bàn thành phố ghi nhận một số phản ánh về các khoản thu đầu năm học 2022-2023 tại một vài đơn vị trường học, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đưa ra văn bản chấn chỉnh công tác quản lý thu chi đầu năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố.

Sở yêu cầu các đơn vị phải thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản tất cả khoản thu đến phụ huynh, học sinh, sinh viên (trong đó, nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ - chi hộ). Đồng thời, các trường phải giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở GD&ĐT TP.HCM nghiêm cấm các đơn vị lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Cụ thể, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh do ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng, và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị phải thống nhất với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhà trường chỉ sử dụng kinh phí này sau khi được toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến (không bao gồm kinh phí tài trợ).

Sở GD&ĐT Bình Phước cũng nghiêm cấm trường học lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tỉnh cần căn cứ các nội dung quy định tại Thông tư 55, thống nhất với ban giám hiệu nhà trường và chỉ được thu để chi các nội dung phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

(Nguồn: Zing News)