Những nhóm đối tượng nào dễ mắc đậu mùa khỉ?

Infographics - Ngày đăng : 11:44, 05/10/2022

Việt Nam đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại TP HCM. Dưới đây là những nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý khi nhiễm đậu mùa khỉ.
 

Văn Thắng