Hướng dẫn thêm nhiều điểm đến trên Apple Maps iOS 16

Thủ thuật - Ngày đăng : 11:14, 21/09/2022

Apple Maps trên iOS 16 hỗ trợ dẫn đường lên tới 15 điểm dừng trong một chuyến đi; và người dùng iPhone có thể thêm, sửa, xóa, thay đổi thứ tự điểm dừng.

Trên iOS 16, nâng cấp nổi bật nhất của Apple Maps là khả năng dẫn đường nhiều điểm dừng. Cụ thể, Apple Maps hỗ trợ dẫn đường người dùng iPhone lên tới 15 điểm dừng trong một chuyến đi.

Thực tế Google Maps cũng đã hỗ trợ nhiều điểm đến từ khá lâu, vì thế lần nâng cấp này rất được chờ đợi trong cộng đồng "Táo". Nếu cần hãy tham khảo cách thêm, sửa, xóa điểm đến trong Apple Maps.

Cách thêm điểm đến trên Apple Maps iOS 16

Trên Apple Maps, người dùng nhập một điểm đến và vào chức năng dẫn đường với lựa chọn loại phương tiện của mình. Để thêm điểm đến, người dùng bấm "Add Stop".

Hướng dẫn thêm nhiều điểm đến trên Apple Maps iOS 16
Trên Apple Maps, người dùng nhập một điểm đến và vào chức năng dẫn đường với lựa chọn loại phương tiện của mình. Để thêm điểm đến, người dùng bấm "Add Stop".

Người dùng có thể giữ biểu tượng bên phải của mỗi điểm đến để kéo thay đổi vị trí thứ tự; cũng có thể vuốt sang trái và bấm "Delete" để xóa điểm đến. Sau khi hoàn tất, hãy bấm "Go" để bắt đầu đi theo chỉ dẫn.

Hướng dẫn thêm nhiều điểm đến trên Apple Maps iOS 16
Người dùng có thể giữ biểu tượng bên phải của mỗi điểm đến để kéo thay đổi vị trí thứ tự; cũng có thể vuốt sang trái và bấm "Delete" để xóa điểm đến. Sau khi hoàn tất, hãy bấm "Go" để bắt đầu đi theo chỉ dẫn.

Anh Hào