Tập đoàn Tân Tạo tạm ứng 48 tỷ đồng cho mẹ Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến

Tài chính ngân hàng - Ngày đăng : 08:37, 21/09/2022

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của ITA ghi nhận nhiều khoản tạm ứng cho người nhà bà Đặng Thị Hoàng Yến, trong đó có khoản tạm ứng 48 tỷ đồng cho mẹ bà Yến.

Ngày 19/9, Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Itaco (mã: ITA) có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HoSE) khẳng định đã khắc phục Báo cáo tình hình quản trị năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trong ngày 14/9. Đồng thời đã thực hiện công bố bổ sung Biên bản Nghị quyết HĐQT về thực hiện giao dịch với các bên liên quan.

Đáng chú ý, trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022, có khoản tạm ứng số tiền gần 48 tỷ đồng và thu lại hơn 12 tỷ đồng đối với bà Hoàng Thị Kim Tuyến. Bà Tuyến chính là mẹ đẻ của Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến và Tổng Giám đốc Đặng Quang Hạnh.

ITA tạm ứng gần 48 tỷ đồng cho mẹ bà Đặng Thị Hoàng Yến

Trong danh sách tạm ứng, bà Tuyến được tạm ứng số tiền lớn nhất, sau đó đến bà Đặng Thị Hoàng Yến là 45 tỷ đồng và tạm thu 51 tỷ đồng, ông Đặng Quang Hạnh được tạm ứng gần 15 tỷ đồng và thu tạm ứng hơn 12 tỷ đồng. Đồng thời, bà Đặng Thị Hoàng Yến được ITA ủy thác đầu tư 223 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong văn bản này, ITA cho rằng HoSE đã đối xử không bình đẳng khi đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo ngày 6/9/2022.

Theo ITA, những lỗi vi phạm mà HoSE đưa ra là không trọng yếu, thuộc về những lỗi biểu mẫu hành chính, HoSE chỉ nên nhắc nhở. ITA nhận thấy HoSE đang đối xử bất bình đẳng so với các công ty niêm yết khác.

ITA đang dính vào vụ làm xùm liên quan đến số tiền 2.000 tỷ đồng tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Mới đây, ngày 16/9, ITA đã dẫn chiếu lại quyết nghị thông qua tờ trình từ đầu năm 2021 về việc thực hiện các giao dịch giữa ITA với các công ty con, các công ty liên kết và bên liên quan trong năm 2021 và năm 2022. Trong đó, hạn mức chuyển tiền đối với mỗi giao dịch không vượt quá 180 tỷ đồng.

Với nghị quyết này, số tiền 2.000 tỷ đồng có thể hiểu là được chuyển thành nhiều lần.