Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

Nhịp sống - Ngày đăng : 19:40, 15/09/2022

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2022.

Trong đó, hầu hết các ngành lấy điểm chuẩn là 15 điểm. Ba ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin), Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) và Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) với 19 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM - 1
HOÀI ANH