Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP.HCM

Nhịp sống - Ngày đăng : 17:40, 15/09/2022

Đại học Ngân hàng TP.HCM vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2022.

Điểm chuẩn các ngành dao động từ 22,56 đến 25,35 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quản trị kinh doanh.

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP.HCM - 1
HOÀI ANH