Phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Tư pháp

Xã hội - Ngày đăng : 12:27, 24/07/2022

Một số hồ sơ bổ nhiệm ở Bộ Tư pháp đưa ra phương án nhân sự cụ thể ngay từ bước đề xuất chủ trương bổ nhiệm; có hồ sơ đến thời điểm hiện tại chưa có kết luận tiêu chuẩn chính trị…

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Bộ Tư pháp.

Kết luận thanh tra cho rằng, Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định chung của Đảng, Nhà nước và quy định của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên một số hồ sơ bổ nhiệm đưa ra phương án nhân sự cụ thể ngay từ bước đề xuất chủ trương bổ nhiệm; có hồ sơ đến thời điểm hiện tại chưa có kết luận tiêu chuẩn chính trị.

"Thực hiện việc thông báo bổ nhiệm lại và ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định. Thực hiện không đầy đủ trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại đối với một trường hợp"- kết luận thanh tra nêu.

Phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Tư pháp - 1

Một cuộc họp báo thường kỳ ở Bộ Tư pháp (Ảnh tư liệu).

Thanh tra Bộ Nội vụ đánh giá, nhìn chung Bộ Tư pháp đã thực hiện xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo Kết luận số 48-KL/TW, Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ. Bộ này đã phát hiện, xử lý 5 công chức và 2 viên chức có sai phạm do tuyển dụng trước đây.

Tại thời điểm thanh tra, Bộ Tư pháp đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc rà soát theo Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư; đồng thời tiếp thu, ghi nhận để xử lý sai phạm đối với một số hồ sơ mà qua thanh tra đã chỉ ra.

Bộ Tư pháp còn một đơn vị sự nghiệp chưa được phê duyệt đề án vị trí việc làm. Trong giai đoạn thanh tra (từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2021), có một số chi cục thi hành án dân sự cấp huyện, cục thi hành án dân sự cấp tỉnh sử dụng biên chế vượt so với số Tổng cục Thi hành án dân sự phân bổ. Một đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ còn ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Về tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện một số đơn vị thực hiện không đầy đủ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức: Ban giám sát đồng thời là thành viên Ban đề thi; đề phỏng vấn không đưa ra tiêu chí cụ thể làm căn cứ chấm điểm, việc bàn giao đề phỏng vấn không được lập biên bản; có giám khảo không ghi rõ họ tên và ký vào ô quy định ở tất cả các tờ giấy thi. Một số trường hợp thực hiện chưa đúng về chế độ tập sự.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo thực hiện việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý phù hợp.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị rà soát, chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ. Xem xét, xử lý đối với trường hợp Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện do thực hiện không đầy đủ trình tự, thủ tục bổ nhiệm.

Bộ Tư pháp phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót.

Thế Kha