Học phí trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội tối đa 5,7 triệu đồng/tháng

Xã hội - Ngày đăng : 07:36, 23/07/2022

Tùy theo từng bậc học, học phí ở các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2022-2023 không được vượt quá 5,1 - 5,7 triệu đồng mỗi tháng.
Mức trần học phí trường công lập chất lượng cao được quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội và có hiệu lực từ ngày 16/7.
Học phí trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội tối đa 5,7 triệu đồng/tháng - 1

Mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội năm học 2022-2023 không được vượt quá 5.100.000 đồng/học sinh/tháng đến 5.700.000 đồng/học sinh/tháng (tùy theo từng bậc học).

(Nguồn: vietnamplus)