Hướng dẫn ngừng cập nhật iOS beta

Chuyển đổi số - Ngày đăng : 18:01, 22/07/2022

Khi xóa hồ sơ Beta Software Profile, người dùng iPhone sẽ về phiên bản chính thức một cách nhẹ nhàng và không nhận được các bản cập nhật iOS beta tiếp theo.

Nếu muốn ngay lập tức rút khỏi quá trình thử nghiệm iOS beta, người dùng iPhone cần restore máy về trạng thái xuất xưởng. Nhưng nếu không quá cấp thiết, người dùng có thể chờ đến khi có bản iOS chính thức mới, và chỉ cần xóa hồ sơ iOS Beta Software Profile. Việc gỡ bỏ này đồng nghĩa rằng người dùng sẽ không nhận được các bản cập nhật iOS beta tiếp theo.

Cách ngừng cập nhật iOS beta profile

Trên những bản iOS mới nhất, người dùng cần vào mục Settings => General => VPN & Device Management, rồi chọn "iOS Beta Software Profile". Sau đó, hãy bấm nút Remove Profile, rồi khởi động lại máy.

Hướng dẫn ngừng cập nhật iOS beta
Người dùng cần vào mục Settings => General => VPN & Device Management, rồi chọn "iOS Beta Software Profile". Sau đó, hãy bấm nút Remove Profile.

Khi có bản iOS chính thức mới, người dùng vào Settings => General => Software Update để cập nhật, khi đó tương đương gỡ bỏ bản beta.

Anh Hào