Infographic: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Infographics - Ngày đăng : 15:35, 15/07/2022

Ông Trần Sỹ Thanh được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Infographic: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh - 1