TPHCM: Nâng cao năng lực y tế cơ sở, đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu

Tin Y tế - Ngày đăng : 16:50, 14/07/2022

TPHCM - Nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở, Sở Y tế TPHCM triển khai thí điểm gói can thiệp thiết yếu về bệnh không lây nhiễm tại một số trạm y tế trên cơ sở đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc thiết yếu. Trung tâm mua sắm sẽ đảm trách công tác đấu thầu thuốc cho y tế cơ sở.

Theo Sở Y tế TPHCM, y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây là đơn vị y tế gần người dân nhất, quản lý sức khỏe cho người dân, thực hiện các dịch vụ khám, chữa bệnh ban đầu, kịp thời phát hiện và phòng chống các dịch bệnh.

Với mục tiêu nâng cao năng lực y tế cơ sở một cách toàn diện, đồng bộ, các hoạt động triển khai tập huấn cho bác sĩ và nhân viên y tế thuộc tuyến y tế cơ sở về chương trình xử trí lồng ghép các bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế phường, xã sẽ được triển khai.

Để triển khai hiệu quả chương trình này, thời gian tới, Sở Y tế thí điểm áp dụng "Gói can thiệp thiết yếu về bệnh không lây nhiễm trong chăm sóc sức khỏe ban đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)".

Theo kế hoạch chuyên đề nâng cao năng lực y tế cơ sở, có 3 hoạt động trọng tâm đang được Sở Y tế TPHCM triển khai.

Cụ thể, dịch tài liệu cập nhật của WHO trên cơ sở tham khảo tài liệu của Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 5904/QĐ-BYT 20.12.2019.

Sau đó, mời các chuyên gia từ các bệnh viện tuyến cuối tham gia tập huấn; đối tượng tập huấn là bác sĩ và nhân y tế y tế thuộc trung tâm y tế và trạm y tế cũng như các bác sĩ trẻ đang thực hành tại các bệnh viện gắn liền với trạm y tế.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội TPHCM thí điểm xây dựng danh mục thuốc thiết yếu trong chương trình và cho các hoạt động khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế.

Việc này nhằm tạo thuận lợi và niềm tin cho người dân khi đến khám và lãnh thuốc định kỳ (thay vì phải lên các bệnh viện tuyến trên để tái khám và lãnh thuốc).

Đồng thời, triển khai thí điểm gói can thiệp này tại một số trạm y tế phường, xã trên cơ sở đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc thiết yếu. Trung tâm mua sắm sẽ đảm trách công tác đấu thầu thuốc cho y tế cơ sở.

Thanh Chân