Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Xã hội - Ngày đăng : 18:20, 08/07/2022

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngày 8/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - 1

Ông Nguyễn Thành Phong.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước; xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND TP và một số sở, ngành bị xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Thành Phong trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 và của ông Nguyễn Thành Phong đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thành Phong.

Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với tập thể, cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê quán Bến Tre. Ông có học vị Tiến sĩ Kinh tế.

10/1995 - 1/2000: Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

10/1996: Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

9/1999: Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

12/2002 - 7/2005: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

7/2005 - 2007: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2007-2008: Thành ủy viên TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 2.

1/2009 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

10/2010 - 3/2015: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI.

7/2013: Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016.

3/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

10/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

12/2015: Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

17/10/2020: Tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

24/8/2021: HĐND TP.HCM chính thức miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM khoá X nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Nguyễn Thành Phong do chuyển công tác.

Phúc Khánh