Infographic: Kỷ luật 142 tổ chức Đảng, 6.519 đảng viên trong 6 tháng đầu năm

Xã hội - Ngày đăng : 07:35, 08/07/2022

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng và 6.519 đảng viên.
Infographic: Kỷ luật 142 tổ chức Đảng, 6.519 đảng viên trong 6 tháng đầu năm - 1